Leerlingen die meer leren

Kansrijk onderwijsbeleid

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen meer leren? Om daarachter te komen onderzocht het Centraal Planbureau maar liefst 160 onderwijsmaatregelen voor verschillende onderwijsniveaus. 

Wat blijkt: leraren spelen een grote rol.

Slimme leraar

Een goed stel hersenen is zeker belangrijk maar supperslimme leraren zorgen er niet direct voor dat leerlingen beter presteren op school.

Sociale leraar

Begrip voor de wereld van leerlingen en een berg aan sociale vaardigheden. Daarmee boeken leerlingen een grote leerwinst.

Rijke leraar

Money makes the world go round, toch? Geld is niet alles, maar een prestatiebonus blijkt positieve effecten te hebben.

De sociale leraar

Natuurlijk moeten leraren over ruime algemene kennis en een goed stel hersenen beschikken. Maar uit het onderzoek van het Centraal Planbureau komt naar voren dat sociale vaardigheden van leraren een hele grote rol spelen bij leerwinstverschillen. Door leerkrachten en onderwijsassistenten te coachen op het gebied van sociale vaardigheden zullen leerlingen uiteindelijk beter leren. Ook samenwerking tussen leerkrachten op dit gebied kan van positieve invloed zijn.

De superslimme leraar

Daarnaast vond het CPB dat excellente cognitieve vaardigheden geen rol spelen bij leerwinstverschillen. Leerlingen leren net goed van superslimme docenten als van andere leraren. Ook interessant: uit het onderzoek blijkt dat een mastertitel géén invloed heeft op de prestaties van leerlingen. Naast sociale vaardigheden en cognitieve vaardigheden is er ook nog een andere variabele onderzocht… money! Want wie goed werk doet, moet ook goed geld verdienen.

De rijke leraar

Het CPB ondervond dat geld voor je waar het echt wel waard is. Prestatiebonussen voor docenten zorgen er namelijk voor dat leerlingen uiteindelijk beter presteren! Een dikke portefeuille blijkt een dikke triple-gain: winst voor de docent, leerwinst voor de leerling én reputatiewinst voor de school. In het onderzoek konden leraren twee maandsalarissen (!) aan bonus krijgen. Dit stimuleerde leerkrachten om meer tijd te investeren, bijvoorbeeld in extra bijlessen, en verbeterde zo de prestaties van leerlingen.

Meer informatie