Skip to main content

Voor de klas staan vergt vaak heel wat inspanning. Zo komt ook het begrip klassenmanagement om de hoek kijken. Dit is de manier waarop een leraar het onderwijs in de klas organiseert. Vigile zet een aantal tips voor goed klassenmanagement op een rij.

Wat is klassenmanagement?

Klassenmanagement is de wijze waarop een leraar het onderwijs in de klas organiseert. Elke leerkracht wil een ideaal leer- en werkklimaat creëren. Daar kun je als leraar bepaalde maatregelen voor nemen. Het gaat dan lang niet alleen maar om het stellen van regels, maar ook om andere zaken zoals de inrichting van de klas, de lesmethode en de omgang tussen de leraar en de leerlingen. Alles met als doel het leerproces bij kinderen te stimuleren, waarbij de leerlingen zich met plezier ontwikkelen.

Een aantal voorbeelden van zaken die gaan over klassenmanagement:

  • Het hebben van overzicht in de klas
  • Het goed verdelen van de aandacht tussen de leerlingen
  • Het lesgeven vanuit een eigen visie, op een manier die bij de leraar past

Tips voor klassenmanagement

Bij klassenmanagement komen bepaalde vaardigheden kijken. Denk aan organisatorische skills voor het managen van de klas en didactische vaardigheden voor het aansluiten van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Vigile zet een aantal tips voor goed klassenmanagement op een rij: 

– Kijk goed wat leerlingen nodig hebben

In een klas vol leerlingen heeft het ene kind meer nodig wanneer hebt op onderwijs aankomt dan het andere kind. Zo hebben leerlingen die niet goed meekunnen extra hulp nodig. Anders kunnen zij het leren opgeven en jou als leraar uit gaan testen. Maar ook de leerlingen die juist makkelijk mee gaan en meer uitdaging nodig hebben, hebben die extra aandacht nodig. 

– Zorg voor een positief werk- en leerklimaat

Een belangrijk aspect voor een positieve leeromgeving is positief en optimistisch zijn als leraar. Kinderen groeien namelijk via complimenten. Ga op een positieve manier met fouten om. Corrigeer kinderen bijvoorbeeld zacht, zodat niet de hele klas het hoort. Reageer met antwoorden als ‘Je bent in de buurt’ en ‘Goed dat je het probeert, maar het is anders’. Zo creëer je een veilig leerklimaat, waarin leerlingen niet bang zijn fouten te maken. 

Werp ook eens een blik op de klasseninrichting. Wijs bijvoorbeeld als leraar de plekken toe. Leerlingen zitten graag bij vrienden en vriendinnetjes, wat de motivatie niet ten goede komt. 

– Bedenk regels en afspraken die voor jou belangrijk zijn en ga erover in gesprek

Kinderen hebben behoefte aan regelmaat en orde. Vertel daarom welke regels en afspraken voor jou als leraar belangrijk zijn en waarom. Vraag ook wat de leerlingen zelf van belang vinden. Geef verder duidelijk aan wat de consequenties zijn wanneer leerlingen de regels verbreken. 

– Bereid je goed voor

Andere tips voor een goed klassenmanagement gaan over een goede lesvoorbereiding. Wanneer je als leerkracht niet goed voorbereid de les ingaat, ga je minder gestructureerd en rommeliger te werk. Kijk daarbij kritisch naar de lesinhoud. Zorg dat je voldoende afwisselt en dat je niet alleen aan het zenden bent. Het kan dan voor leerlingen moeilijk zijn de aandacht erbij te houden, en dat verstoort de rust in het klaslokaal. 

– Pak wangedrag snel en goed aan

Wanneer je wordt getest, moet je geen dreigementen uiten die je niet waar maakt. Wees bovendien consistent in je aanpak: reageer de ene keer hetzelfde op het wangedrag als de keer ervoor. Let daarbij verder op je non-verbale communicatie. Je lichaamstaal verandert soms zonder dat je het doorhebt. Zorg ervoor dat je niet ook non-verbaal uit het veld geslagen wordt. 

Vind vacatures in het onderwijs via Vigile

Is een baan als leraar iets voor jou? Weet jij je wel raadt met een goed klassenmanagent en pas jij deze tips al toe? Neem dan eens een kijkje bij de vacatures in het onderwijs van Vigile. 

Ik zoek een baan in het onderwijs. 

Bekijk al onze vacatures.

Chat openen
Hallo 👋 Interesse in een nieuwe uitdaging in het onderwijs? Neem gerust contact op! Gr. Mina van Vigile