Skip to main content

Merk jij dat er pestgedrag plaatsvindt in jouw klas? Maar weet je niet goed hoe je het pesten in de klas oplost? In onze nieuwe blog lees je hoe je pesten op school kunt aanpakken. 

Pesten in de klas

Pesten in de klas komt jammer genoeg vaak voor. Wat is pesten precies? Het is iets anders dan plagen. Bij pesten is de sfeer negatief. Het is vaak meerdere leerlingen tegen één, waarbij het dikwijls hetzelfde slachtoffer is en er sprake is van machtsongelijkheid. Je kunt het merken aan de leerling(en) wanneer pesten in de klas plaatsvindt: de non-verbale communicatie verandert bijvoorbeeld. Dat kunnen grote of kleine dingen zijn. Denk aan een leerling die (ineens) slechtere resultaten behaalt, vaak alleen of absent is of extreem reageert op kleine plagerijtjes. 

Pesten speelt niet alleen fysiek in de klas. Online treiteren gebeurt via bijvoorbeeld apps. 

Cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut uit het schooljaar 2020-2021 laten zien dat 11% van de leerlingen in groep 6 tot en met 8 soms tot vaak gepest wordt. Hiervan wordt 3% vaak gepest. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Een pestprotocol kan daar onderdeel van zijn. Het is niet verplicht, maar veel scholen hebben er wel een. Hier staat onder andere in hoe pestgedrag herkend wordt, welke afspraken er zijn om het treiteren te voorkomen en wie het aanspreekpunt is voor pesten. 

Pesten op school aanpakken

Jij bent als docent verantwoordelijk voor een goede en veilige sfeer in de klas. Kinderen moeten zich veilig voelen en hun mening durven geven. Pesten in de klas moet dus aangepakt worden. Hoe je dat het beste doet? Vigile geeft een paar suggesties:

• Neem signalen of klachten van leerlingen of ouders altijd serieus

Gepest worden doet veel met een leerling, zowel op school als thuis. Je wilt dat iedere leerling zich veilig voelt en je moet daarom elk signaal en iedere klacht serieus oppakken. 

• Grijp direct in als je pesten in de klas zelf signaleert

Zie jij zelf dat een leerling gepest wordt? Aarzel niet en handel direct: maak duidelijk dat je als docent geen enkele vorm van pesten accepteert. Kinderen hebben de gevolgen van hun eigen pestgedrag vaak niet door. 

• Bespreek pestgedrag klassikaal

Behandel het pestgedrag klassikaal. Praat over de gevolgen van pesten in de klas en wat kinderen zouden doen als ze gepest worden (zoals de pesters). Pas op met openlijke beschuldigingen bij het pestgedrag. Bespreek dit liever privé. 

• Maak afspraken met leerlingen over pesten

Stel samen met leerlingen afspraken op aan het begin van het jaar: hoe gaan we wel en niet met elkaar om? Welke straffen staan er voor pestgedrag? Maak ook duidelijk dat iedereen in de klas verantwoordelijk is voor elkaar: leerlingen moeten voor elkaar opkomen. 

• Bespreek het pestgedrag met collega’s

Vraag na hoe zij pesten aanpakken bij hen in de klas. Vertel ze over de situatie in jouw klas. Een gezamenlijke aanpak werkt het beste bij pesten. Wanneer andere docenten niet dezelfde vastberaden werkwijze aanhouden, kan het pesten in andere lessen gewoon doorgaan. 

• Overleg met het gepeste kind en de ouders over vervolgstappen

Gepeste leerlingen zijn bang dat het probleem erger wordt wanneer een leerkracht erachter komt. Hij of zij denkt immers het ergste. Overleg altijd met het gepeste kind en de ouders wat de vervolgstappen zijn. 

• Raadpleeg het protocol tegen pesten in de klas, als dat er is

Vaak hebben scholen een bepaald protocol tegen pestgedrag. Raadpleeg deze en kijk welke stappen verder belangrijk zijn. Stap eventueel naar het aanspreekpunt/de verantwoordelijke voor pesten binnen de school als je nog vragen hebt. 

Ik ben op zoek naar een (nieuwe) baan als leerkracht.

Bekijk de vacatures van Vigile

Chat openen
Hallo 👋 Interesse in een nieuwe uitdaging in het onderwijs? Neem gerust contact op! Gr. Mina van Vigile