Onderwijs na de zomervakantie: 3 scenario’s

Op 13 augustus hakt het kabinet de knoop door betreft de coronamaatregelen in het onderwijs na de zomervakantie. Eerst geeft het OMT advies, dan neemt het kabinet beslissingen.

Zo stelde demissionair minister Slob op 8 juli 2021 in een brief aan schoolbesturen. Deze brief werd echter verstuurd voordat op 19 juli de algemene coronamaatregelen weer werden opgeschaafd in verband met oplopende besmettingen veroorzaakt door de deltavariant. Wat kunnen schoolbesturen, onderwijspersoneel, leerlingen en ouders verwachten? Wij schetsen drie scenario’s.

Scenario 1: geen verandering in besmettingsgraad

De huidige maatregelen blijven bij de start van het nieuwe schooljaar gelden. Aan scholen wordt gevraagd voldoende zelftesten op voorraad te houden zodat er in ieder geval risicogericht kan worden getest. Hoewel de website zelftesteninhetonderwijs.nl aanvankelijk per 31 juli offline zou gaan, wordt de website in de lucht gehouden en besluit het kabinet op 31 augustus ook over de toekomst van zelftesten in het onderwijs.

Scenario 2: minder besmettingen

Een hoge vaccinatiegraad kan ertoe leiden dat de besmettingen dalen. Sinds afgelopen maand kunnen ook jongeren van 12 tot en met 17 jaar zich laten vaccineren. Daarnaast is de vaccinatiegraad onder onderwijsmedewerkers hoog. Dit kan bijdragen aan een lagere besmettingsgraad waardoor de huidige maatregelen voor op scholen wellicht versoepeld kunnen worden. Denk hierbij aan het opheffen van een afstandsplicht tussen onderwijspersoneel onderling. Aannemelijk is dat de basisregels wel zullen blijven gelden.

Scenario 3: meer besmettingen

Met de opkomende deltavariant zijn aangescherpte maatregelen bij de start van het schooljaar niet uitgesloten. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand houden tussen onderwijspersoneel en leerlingen, maar ook eventueel tussen leerlingen onderling, en opnieuw mondkapjes dragen in de gangen en wanneer er in het leslokaal wordt gelopen. Voor alsnog stelt het kabinet dat het opnieuw sluiten van scholen onwenselijk is.