Primair onderwijs op 8 februari open. Maar wat zijn de regels?

Het primair onderwijs opent op 8 februari de deuren. Maar wat zijn de regels?

Tijdens de persconferentie op 2 februari maakte demissionair Minister President Rutte bekend dat het primair onderwijs per 8 februari weer geopend wordt. Dit roept bij zowel leraren als ouders vragen op. Want wat zijn de maatregelen? Onder welke voorwaarden mogen basisscholen de deuren weer openen en is dat wel veilig? Kunnen scholen überhaupt aan deze voorwaarden voldoen?

OMT: kinderen dragen individueel minder bij aan verspreiding COVID-19

Het inmiddels welbekende Outbreak Management Team (OMT) heeft van de afgelopen periode gebruik maakt om te onderzoeken in hoeverre kinderen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen individueel minder bijdragen aan de verspreiding van het virus dan volwassenen, aldus demissionair Minister President Mark Rutte.

RIVM: heropening basisonderwijs leidt tot toename besmettingen

Tegelijkertijd bericht nieuwsomroep NOS dat de heropening van het basisonderwijs gaat leiden tot een toename van het aantal besmettingen. Strikte maatregelen op scholen zouden een remedie kunnen zijn en de verspreiding van het virus kunnen inperken, maar aan welke maatregelen het Rijk verwacht dat scholen zullen nemen is nog onduidelijk.

Buitenland: maatregelen kunnen aantal besmettingen beperken

Peter Klimek, associate professor en onderzoeker ‘complexe systemen’ aan de Universiteit van Wenen laat in een recent verschenen modelstudie zien dat scholen niet de boosdoener zijn maar wel bijdragen aan de overdracht van het virus. Volgens de Oostenrijkse onderzoeker zal het aantal besmettingen oplopen maar kan dit beperkt worden door extra maatregelen zoals ventilatie, het dragen van mondkapjes, uitgebreid testen en lesgeven aan kleinere klassen.

Voorwaarden besproken tijdens persconferentie

Tijdens de persconferentie werden een aantal voorwaarden voor de heropening van het basisonderwijs besproken. Voorwaarden om de risico’s zo klein mogelijk te houden, aldus het kabinet. Welke maatregelen om heropening van het basisonderwijs te realiseren zijn tijdens de persconferentie besproken?

 

1.      Eén leerling met COVID = iedereen in quarantaine

Wanneer één van de leerlingen positief getest wordt op COVID-19 gaat de hele klas inclusief leraar vijf dagen in quarantaine. Wie na deze vijf dagen quarantaine een negatieve test uitslag krijgt, mag weer naar school. Kinderen die, om welke reden dan ook, niet getest worden blijven vijf dagen langer thuis (dus in totaal tien dagen).

 

2.      Sneltesten

Ook sneltesten werd tijdens de persconferentie genoemd als instrument om de verspreiding van het coronavirus op basisscholen te beperken. Door sneller én meer te testen kom je er eerder achter wanneer kinderen of leraren besmet zijn en kunnen deze direct in quarantaine.

3.      Bron en contact onderzoek

De GGD zal gerichter bron- en contact onderzoek doen. Op deze manier zal sneller duidelijk worden wie mogelijk nog meer besmet is en waar de besmetting vandaan komt.

 

Zijn er andere mogelijke maatregelen?

De na de persconferentie upgedate pagina voor basisonderwijs en speciaal onderwijs van de Rijksoverheid meldt dat de richtlijnen voor scholen aangepast zullen worden na overleg met de onderwijspartners. Waar kunnen we aan denken?

Ventilatie in schoolgebouwem

Zoals eerder besproken is ook ventilatie een belangrijk punt. Hoe beter een ruimte geventileerd zou zijn, hoe kleiner de kans op overdracht. Uit een enquête is gebleken dat niet alle schoolgebouwen aan de wettelijke normen voor ventilatie doen. Daarom heeft het Rijk €360 miljoen beschikbaar gesteld om scholen te ondersteunen bij dit ventilatie probleem.

Leraren tijdelijk voorrang bij coronatesten

Onderwijspersoneel (en dus leraren) onder andere werkzaam in het basisonderwijs krijgt tijdelijk voorrang als zij zich willen laten testen op het coronavirus om te voorkomen dat een klas kinderen ineens naar huis zou moeten gaan. Lees meer over voorrang bij coronatesten voor leraren op deze pagina.

Hoe zit het met mondkapjes en de 1,5 meter in het basisonderwijs?

Kinderen in het primair onderwijs hoeven op school geen mondkapjes te dragen. De 1,5 meter afstand hoeft vooralsnog enkel gewaarborgd te worden als het om volwassen personen gaat. Kinderen kunnen elkaar dus best knuffelen. Meer informatie over de maatregelen in het basisonderwijs vind je op deze pagina. De basisregels die voor iedereen gelden vind je op deze pagina.